חברים יקרים, 

 1. ברוכים הבאים ל1.8 (להלן: "1.8") 
 2. הצטרפות ל1.8 מהווה הבעת רצון לתרום 1.8% מההון האישי שלך (להלן: "התרומה"), עבור ארגונים חברתיים ולקבל את האפשרות להשתתף בהצבעות על מיזמים חברתיים. 
 3. כספי התרומה של חברי 1.8 לקרן שיתוף תורמים (קשת) די. איי. אף. בע"מ (חל"צ) 516057510 (להלן: "קשת" (, העוסקת במימון ותמיכה בגופים הפועלים למטרות ציבוריות וחברתיות, ינוהלו בחשבון ייעודי שינוהל בקשת. 
 4. לאחר קבלת קבלה מטעם קשת על התרומה לא יהיה ניתן לבטל, לקבל חזרה ו/או לשנות תרומה או היקפה. 
 5. קשת מחזיקה באישור רשות המסים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולפיכך תרומתך הינה מוכרת לצרכי מס. 
 6. הצטרפות ל1.8 מהווה הסכמה לאמור במסמך זה, על כן מומלץ לקרוא הכתוב להלן בעיון לפני ההצטרפות ליוזמה. 
 7. אין לראות במידע שבאתר קשת ו/או במסמך זה ייעוץ מיסויי או משפטי. קשת ממליצה לתורמים להתייעץ עם רואי חשבון/יועצי מס ועורכי דין בעלי מומחיות בתחום.

הצבעה לבחירת מיזמים חברתיים שיקבלו את תרומות חברי היוזמה

8. במהלך השנה תפרסם 1.8 קול קורא לעמותות וארגונים חברתיים להגשת מועמדות לתרומה ע״י קהילת 1.8. צוות היגוי ייעודי שיורכב מנציגי קהילת 1.8 יבחר את העמותות והארגונים החברתיים המתאימים ביותר, בהתאם לחזון והערכים של 1.8. 

9. העמותות והארגונים שייבחרו ע״י צוות ההיגוי הייעודי, יציגו את פעילותן בפני חברי קהילת 1.8. לאחר מכן תיערך הצבעה של חברי קהילת 1.8 שתקבע את גובה התרומה לעמותות והארגונים המציגים.

10. ההצבעה תיעשה באופן אינטרנטי. 

11. הזמנות להצגה בפני חברי הקהילה ותזכורות לגבי מועד ההצבעות, יישלחו לחברי הקבוצה באמצעות מיילים ו/או הודעות SMS. 

רישומך כמשתתף/ת

12. מסירת פרטים אישיים בעת הרשמתך ליוזמה, תכלול את הנתונים הבאים, אשר ישמשו את קשת לצורך הנפקת קבלה על תרומתך וכן ישמשו אותנו לצורך עדכונים שלך בדבר מועד ההצבעה, פעילויות, מפגשים, הרצאות וכיוב':

 • שם 
 • מקום עבודה
 • כתובת 
 • פרטי התקשרות (דוא"ל, טלפון)

מדיניות הפרטיות שלנו 

13. בהסכמתך למסור פרטיך, הנך מסכים/ה ומאשר/ת שאנו רשאים לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידך לצורך דיוור ישיר אודות פעילות היוזמה, איסוף התרומות, מיזמים חברתיים שיזכו בתרומות, מועדי הצבעה וכן דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשרות (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח- 2008, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מסרון למכשיר הטלפון הנייד, אלא אם כן תודיע/י על אי רצונך בפניות כאמור.

14. בקשת הסרה יש לשלוח למייל: contact@1point8.net.  

15. אנו כמובן מכבדים את פרטיותך, אולם מציעים לך אפשרות לזכות בהכרה לנדיבותך כתורם/ת, במסגרת היוזמה בעמוד הבית שלנו וברשתות החברתיות של 1.8. אם אינכם מעוניינים באזכור שמכם, נא הודיעו לנו על כך בהמשך הטופס.  

16. אנו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות הפרטים שמסרתם וגובה תרומתכם. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתנו, תיתכן חדירה בלתי מורשית למידע. אנו לא נהיה אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שיגרם לכם אם יעשה במידע שימוש בלתי מורשה כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות 

17. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של היוזמה באתר הבית שלנו

מבלי לגרוע מהאמור, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ולעדכן תקנון זה בכל עת, לפיכך נציע לכם להתעדכן אחת למספר ימים בשינויים החלים בתנאי התקנון. 

 

אישור והסכמת המשתתף/ת
(יש לסמן בצד)